Medlemskap

Medlemskap i UAA sker på rullande årsbasis. När du blir medlem i UAA får du automatiskt medlemskap i den rikstäckande föreningen Svensk AmatörAstronomisk Förening (SAAF) som ger ut tidskriften Telescopium med fyra nummer per år. SAAF anordnar ett antal astroträffar varje år som varmt kan rekommenderas för den aktive amatörastronomen.

Medlemsavgiften är 250 kronor. För medlemmar upp till 25 år är avgiften reducerad till 200 kr. Medlemskap för extra familjemedlemmar kan lösas för 30 kr. Det ger ett fullvärdigt medlemskap i UAA med enda skillnaden att “Telescopium” och annan information via post endast skickas i ett exemplar till familjeadressen.

OBS. Notera att UAA skickar ut separat förnyelseavi när det är dags att förnya medlemskapet. Denna är tydligt märkt med UAA. Du ska alltså INTE använda den avi som SAAF skickar med i Telescopium, då detta enbart avser medlemskap i SAAF.

Om man innehar egen nyckel till föreningens observatorium betalar man ytterligare 100 kr per år.

Alltså:

  • Medlemskap 250 kr (200 kr up till 25 år) vilket inkluderar 4 nr av medlemstidningen Telescopium samt SAAF-medlemskap.
  • Familjemedlem 30 kr.
  • Om man har erhållit en egen nyckel till föreningens observatorium bidrar man med ytterligare 100 kr per år.
  • Lägg till 200:- om medlemskap i Svenska Astronomiska Sällskapet önskas. Detta innefattar då 4 nr av tidningen Populär Astronomi.

Om du vill fråga om något eller ha mer information om medlemskap kan du använda nedanstående formulär. “Fyll i nummer” är till för att systemet ska veta att det inte är en robot som försöker kontakta oss.