Kalender

Torsdagsträffar är i föreningslokalen om inget annat angetts i kallelsen via e-post.
Stjärnträffar däremot är alltid på Sandvretens observatorium.