Föreningen

Om UAA

Uppsala AmatörAstronomer, UAA, är en ideell kultur- och ungdomsförening vars syfte är att främja intresset för och öka kunskapen om astronomi. Föreningen är ansluten till Svensk AmatörAstronomisk Förening (SAAF), Svenska Astronomiska Sällskapet (SAS).

UAA är en av Sveriges mest aktiva amatörastronomiska föreningar och verksamheten omfattar bl.a. tisdagsvisningar för allmänheten med stora refraktorn i Uppsala Universitets gamla observatorium, observationskvällar på UAAs eget observatorium i Sandvreten 3 mil väster om Uppsala, möten varje termin med föredrag av inbjudna gäster i klubblokalen, gemensamma resor med astronomisk anknytning, regelbundna klubbmöten där vi pysslar med olika astronomiska projekt som tex teleskopbygge. För att underlätta informationsspridning till medlemmar och andra har föreningen en hemsida (uaa.saaf.se). För snabb information använder vi oss även av en maillista. UAA kan även genomföra privata visningar för grupper efter överenskommelse.


Historia

Föreningen bildades 1980 på initiativ av astronomistuderande Mats Carlsson. Det hade dittills saknats en amatörastronomisk förening i Uppsala och till det första mötet, som utlystes i Uppsala Nya Tidning och hölls i Astronomiska observatoriets föreläsningssal den tjugonde februari, uppslöt tjugofyra personer. Föreningen fick snabbt ett trettiotal medlemmar.

Aktiviteterna de första åren bestod i mötesverksamhet med föredrag av föreningsmedlemmar, gemensamma observationer med egna teleskop, resor till kongresser arrangerade av SUAA (Scandinavian Union of Amateur Astronomers) samt studiecirkelverksamhet. Observatoriebygget som påbörjades 1982, av i huvudsasak styrelsemedlemmar, tog sakteliga musten ur övrig verksamhet och efter årsmötet 1985 avstannade föreningsaktiviteterna helt. Det dröjde till 1992 innan ett försök att skaffa nya medlemmar gjordes och en viss verksamhet återigen kunde skönjas men då mer centrerad kring observatoriet i Sandvreten. I slutet av 1993 gjordes ett ordentligt upprop med gott gensvar och från och med 1994 har aktiviteterna sett ut som idag och medlemsantalet har varit ökande.


Uppsala Amatörastronomers Styrelse

Lars Hermansson
Ordförande

Hej. Jag har sysslat med amatörastronomi sedan tidiga tonåren. Jag var med och startade UAA 1980 och ett par år senare observatoriebygget. Sedan dess har jag aldrig haft problem med min fritidssysselsättning. Något jag tycker är spännande på observatoriet är att försöka dokumentera lite svårare objekt och om möjligt göra observationer som på ett eller annat sätt kan vara intressanta för forskningen inom ämnet.


Ola Mårtensson
Kassör

Mitt stora intresse för astronomi började i nedre tonåren när jag en augustinatt riktade kikaren mot dubbelhopen i Perseus. Lärde mig mer engelska genom Sky&Teleskope än i skolan. Följde solfläckar och Merkuriuspassage sommaren 1970, fotade kometen Kohoutek samt såg Mars polkalott genom vår lilla refraktor. I närmare tjugo år låg utövandet på sparlåga fram till de stora kometerna på 90-talet, då jag även gick med i UAA. Har jobbat med blodprovsanalyser sedan 70-talet, från sjukhuslabb till testutvecklare inom industrin, främst immunoassay, senast närapatienttester (POC)..


Xavier Naveira
Ledamot och Webbredaktör

 

 


Martin Furuhed
Ledamot och sköter medlemsregistret


Mats Johansson
Ledamot

DSC_3113_


Christoffer Svenske
Sekreterare och Webbredaktör

Astronomi har för mig alltid varit fascinerande men jag har inte tagit tag i intresset förrän jag gick med i UAA 2009 och blev invald i styrelsen på årsmötet 2012. Jag har alltid haft ett stort intresse för naturen och tycker om att utforska min omgivning. Mina största intressen inom astronomi är visuella observationer, planetfoto och teleskop/observatoriebygge.

 


Arne Hogmark
Ledamot


Marcus Wigren

Ledamot


Karl Sitell

Ledamot


Bibliotekarie
Mattias Larsson

Utöver styrelsen har vi även en bibliotekarie då vi har ett bibliotek i  föreningen där medlemmar kan låna böcker eller läsa på plats i vår föreningslokal.