Årsmöte 2023

Den 9. mars var det årsmöte i Wallenquistpaviljongen (klubblokalen). Inga speciella frågor togs upp utöver sedvanliga årsmötesärenden. Styrelsen omvaldes i sin helhet.

Efter årsmötet serverades det fika som åtföljdes av ett intressant föredrag av astronom Göran Henriksson. Titeln var ”Hubbles konstant och universums inbromsning”. Göran presenterade sina mätningar på Hubblekonstanten (H0) och övriga resonemang som tyder på att universums expansion kanske inte alls accelererar som är gängse tro idag.

Foto: Xavier Naveira

Publicerat i Årsmöte | Lämna en kommentar

Kometträffen den 26 januari 2023

Sju medlemmar kom till träffen. Vi tittade på C/2022 E3 (ZTF) i allt från teaterkikare till största teleskopet. Några av oss kunde skymta den för blotta ögat utan hjälpmedel lite senare på kvällen när månen gått ner. Flera fotograferade.

Komet C/2022 E3 (ZTF)
Bilden består av 42 st enminutersexponeringar ihoplagda. Stjärnorna har blivit utdragna till streck eftersom kometen rört sig i sin bana under de 42 minuterna. Klicka på bilden för att se den i full upplösning. Foto: Lars Hermansson
Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar

Höstmöte 20 november kl 14-16

Årets höstmöte är flyttat i schemat till söndagen den 20 november kl 14. Kalendern på hemsidan är uppdaterad.

Föredragshållare blir astronom Seméli Papadogiannakis som kommer berätta om ”Den extraordinära stjärnexplosionen 16geu”.

16geu eller iPTF 16geu som den också benämns är ursprungligen en supernova typ 1a  som 2016 exploderade i en fjärran galax. Det är bara det att denna gång låg det en annan supermassiv galax i siktlinjen som bröt ljuset så att det såg ut som om fyra supernovor exploderade samtidigt. En s.k. gravitationslinseffekt som även förstärkte ljuset uppstod över en period. Mycket ovanligt.

Observera alltså den ovanliga tiden.

UAA fixar fika med smörgås.

Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar

Picknick 2022

Årets picknick hölls den 4:e juni på pingstafton. Fint sommarväder och stor uppslutning.
Vi grillade och hade traditionsenlig tipspromenad med ett fantastiskt pris i form av en aktuell populärvetenskaplig bok; ”Från big bang till planeter”.
Däremellan språkades det astronomi för hela slanten.
Ett flertal unga dök också upp idag, nya förmågor förhoppningsvis. Välkomna!
Bif några bilder.
/ Christer

Foto: Christer Lindahl
Foto: Christer Lindahl
Foto: Christer Lindahl
Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar

Årsmöte 2022

Den 17/3 hölls årsmöte i klubblokalen.

Den valda styrelsen består av Lars Hermansson ordförande, Ola Mårtensson kassör, Christoffer Svenske sekreterare samt Karl Sitell, Mats Johansson, Martin Furuhed, Marcus Wigren, Arne Hogmark, Xavier Naveira som ledamöter.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar höll Lars Hermansson ett anförande om det nya 76 cm-teleskopet som några medlammar införskaffat.

Publicerat i Årsmöte | Lämna en kommentar

Höstmöte 2021

Många medlemmar kom till höstmötet den 25/11 med trevlig samvaro och ett intressant föredrag av Andreas Korn från Institutionen för fysik och astronomi. Föredragets titel var ”Nya rön om gamla hopar” och beskrev de absolut senaste idéerna om de klotformiga stjärnhoparnas mystiska tillvaro.

Andreas Korn föreläser. Foto: Lars Hermansson

Publicerat i Möten | Lämna en kommentar

Höstmöte 2021 ändras till den 25/11

Astronom Andreas Korn ska hålla föredrag om: ”Nya rön om gamla hopar

Publicerat i Möten | Lämna en kommentar

Starbeque 2021

Några deltagare vid middagsbordet den 18 september.

Foto: Lars Hermansson
Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar

Årsmöte och picknick 2021

Den 5/6 kombinerade vi årsmöte och picknick på klubbobservatoriet. Lars Hermansson och Ola Mårtensson omvaldes till ordförande respektive kassör. Nya styrelsen består av Arne Hogmark Christoffer Svenske, Karl Sitell, Marcus Wigren, Martin Furuhed, MatsJohansson samt Xavier Naveira.

Efter mötet tog picknicken vid och inget anförande hölls denna gång.

Publicerat i Årsmöte | Lämna en kommentar

Starbeque 2020

På grund av väderomständigheter slogs den planerade starbequen den 12/9 ihop med stjärnträffen den 19/9. Perfekta förhållanden gjorde det hela till en mycket lyckad tillställning.

Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar