Höstmöte 2021 ändras till den 25/11

Astronom Andreas Korn ska hålla föredrag om: “Nya rön om gamla hopar